Vyhláška č. 557/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Čiastka 217/2002
Platnosť od 01.10.2002 do14.11.2006
Účinnosť od 02.01.2003 do14.11.2006
Zrušený 599/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 1 ods. 1 písm. f) stráca účinnosť 1. januára 2003.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.01.2003 - 14.11.2006
01.10.2002 - 01.01.2003

Pôvodný predpis

01.10.2002