Oznámenie č. 546/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na roky 2002 - 2005

Čiastka 212/2002
Platnosť od 26.09.2002 do31.12.2005
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 41 program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 31. mája 2002, a zostane v platnosti do 31. decembra 2005.

546

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 2002 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na roky 2002 - 2005.

V súlade s článkom 41 program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 31. mája 2002, a zostane v platnosti do 31. decembra 2005.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.