Vyhláška č. 539/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu)

Čiastka 211/2002
Platnosť od 25.09.2002 do07.04.2009
Účinnosť od 01.10.2002 do07.04.2009
Zrušený 134/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2002 - 07.04.2009