Oznámenie č. 535/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 210/2002
Platnosť od 25.09.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.