Vyhláška č. 533/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah predkladania informácií o skutočnom stave majetku štátu Štátnej pokladnici

Čiastka 209/2002
Platnosť od 19.09.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 20.09.2002 do30.04.2004
Zrušený 209/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.09.2002 - 30.04.2004