Oznámenie č. 521/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov

Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.