Oznámenie č. 520/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej spolupráci

Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 2. augusta 2003 na základe článku 7 ods. 2.

520

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 669 z 19. júna 2002 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej spolupráci podpísanej v Bukurešti 25. marca 1958.

Platnosť dohody sa skončí 2. augusta 2003 na základe článku 7 ods. 2.