Oznámenie č. 520/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej spolupráci

Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 2. augusta 2003 na základe článku 7 ods. 2.

Pôvodný predpis

11.09.2002