Oznámenie č. 52/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996

Čiastka 24/2002
Platnosť od 08.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 18. októbra 2001.