Vyhláška č. 519/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu

Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002 do31.12.2008
Účinnosť od 11.09.2002 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.09.2002 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

11.09.2002