Vyhláška č. 517/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony úradu pre finančný trh

Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 15.09.2002 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2002 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

11.09.2002