Nariadenie vlády č. 514/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Čiastka 200/2002
Platnosť od 04.09.2002 do30.09.2003
Účinnosť od 01.10.2002 do30.09.2003
Zrušený 400/2003 Z. z.

OBSAH