Zákon č. 512/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c252/2002 Z. z.)

Čiastka 199/2002
Platnosť od 31.08.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.09.2002 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 139f ods. 2 a § 139g, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003