Vyhláška č. 509/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Čiastka 198/2002
Platnosť od 31.08.2002 do14.10.2013
Účinnosť od 01.09.2002 do14.10.2013
Zrušený 310/2013 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2002 - 14.10.2013