Zákon č. 507/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Čiastka 196/2002
Platnosť od 29.08.2002 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2008
Zrušený 448/2008 Z. z.