Vyhláška č. 495/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

Čiastka 191/2002
Platnosť od 24.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2002 Aktuálne znenie