Vyhláška č. 490/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne

(v znení č. 452/2005 Z. z.)

Čiastka 187/2002
Platnosť od 23.08.2002
Účinnosť od 15.10.2005 do31.07.2015
Zrušený 128/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2005 - 31.07.2015 452/2005 Z. z.
01.09.2002 - 14.10.2005

Pôvodný predpis

23.08.2002