Oznámenie č. 483/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 185/2002
Platnosť od 22.08.2002
Redakčná poznámka

Dohovor pre Svätú Luciu nadobudol platnosť 31. júla 2002.