Vyhláška č. 482/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 184/2002
Platnosť od 22.08.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.10.2002 do31.12.2005
Zrušený 620/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2002 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

22.08.2002