Oznámenie č. 479/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Čiastka 183/2002
Platnosť od 20.08.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 32/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 194/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. júna 2003. Zmeny opatrenia boli v...