Oznámenie č. 476/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach

Čiastka 181/2002
Platnosť od 14.08.2002 do30.01.2004
Zrušený 34/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 79/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. marca 2003.

Pôvodný predpis

14.08.2002