Oznámenie č. 474/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, so zlatom a s finančnými nástrojmi

Čiastka 181/2002
Platnosť od 14.08.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.