Zákon č. 464/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore

Čiastka 176/2002
Platnosť od 08.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002