Zákon č. 463/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2002
Platnosť od 08.08.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.09.2002 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2002 - 31.12.2004