Oznámenie č. 458/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Čiastka 175/2002
Platnosť od 08.08.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2002.

Pôvodný predpis

08.08.2002