Oznámenie č. 455/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 174/2002
Platnosť od 08.08.2002
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 13. apríla 2003 na základe článku 9.

Pôvodný predpis

08.08.2002