Zákon č. 451/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 475/2005 Z. z., 221/2006 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 173/2002
Platnosť od 07.08.2002
Účinnosť od 01.07.2016