Zákon č. 445/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.

Čiastka 171/2002
Platnosť od 03.08.2002 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2002 do31.08.2008
Zrušený 297/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2002 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

03.08.2002