Zákon č. 439/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945

Čiastka 169/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2002 Aktuálne znenie