Zákon č. 437/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 595/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003