Zákon č. 427/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 167/2002
Platnosť od 31.07.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do30.04.2004
Zrušený 523/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 4, 21, 24, 49, 51, 52, 53, 62 a 63, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, čl. I bodov 5, 6, 10, 22, 23 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004 a čl. I bodov 9, 11, 13, 14, 15, 20, 30 a 50, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia p...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 31.12.2004 Delená účinnosť
01.01.2004 - 30.04.2004 Delená účinnosť
01.01.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť
01.09.2002 - 31.12.2002