Zákon č. 415/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

Čiastka 163/2002
Platnosť od 27.07.2002 do31.07.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.07.2004
Zrušený 421/2004 Z. z.