Nariadenie vlády č. 412/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z.

Čiastka 161/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.08.2002