Vyhláška č. 410/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov

Čiastka 160/2002
Platnosť od 25.07.2002 do31.07.2004
Účinnosť od 01.08.2002 do31.07.2004
Zrušený 223/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2002 - 31.07.2004

Pôvodný predpis

25.07.2002