Zákon č. 408/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 553/2003 Z. z.(nepriamo), 245/2008 Z. z.(nepriamo), 404/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 160/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002

OBSAH