Zákon č. 408/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 553/2003 Z. z.(nepriamo), 245/2008 Z. z.(nepriamo), 404/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 160/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 404/2011 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2008 - 31.12.2011 245/2008 Z. z.(nepriamo)
01.01.2004 - 31.08.2008 553/2003 Z. z.(nepriamo)
01.09.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť
01.01.2003 - 31.08.2003
01.09.2002 - 31.12.2002 Delená účinnosť
25.07.2002 - 31.08.2002 Delená účinnosť