Zákon č. 403/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.08.2002 do31.12.2005
Zrušený 474/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2002 - 31.12.2005