Zákon č. 401/2002 Z. z.Zákon o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.

(v znení č. 528/2003 Z. z., 270/2018 Z. z.)

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.11.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2018 270/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2004 - 31.10.2018 528/2003 Z. z.
01.09.2002 - 31.12.2003