Oznámenie č. 4/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi

Čiastka 3/2002
Platnosť od 11.01.2002
Účinnosť od 28.10.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 11 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť výmenou nót, t. j. 28. októbra 2001.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.10.2001 Aktuálne znenie