Oznámenie č. 394/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

Čiastka 157/2002
Platnosť od 20.07.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 625/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. decembra 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 461/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. augusta 2004.