Opatrenie č. 389/2002 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 156/2002
Platnosť od 18.07.2002 do30.06.2009
Účinnosť od 01.08.2002 do30.06.2009
Zrušený 247/2009 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2002 - 30.06.2009