Nariadenie vlády č. 388/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 156/2002
Platnosť od 18.07.2002
Účinnosť od 01.10.2002

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2002 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.07.2002