Uznesenie č. 38/2002 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. januára 2002 vo veci pozastavenia účinnosti § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/2002
Platnosť od 30.01.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 30.01.2002 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.01.2002 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

30.01.2002