Oznámenie č. 367/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Zmena Protokolu 4 sa predbežne vykonáva od 1. apríla 2002 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

367

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. marca 2002 bolo vo Vilniuse podpísané Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou.

Zmena Protokolu 4 sa predbežne vykonáva od 1. apríla 2002 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.