Oznámenie č. 357/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda sa predbežne vykonávala od 14. júna 2002 na základe článku 21 ods. 1.