Oznámenie č. 345/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii

Čiastka 144/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.

OBSAH

Článok 5 (Čl. 5 - Čl. 2)
Článok 7 (Čl. 7 - Čl. 5)
Článok 8 (Čl. 8 - Čl. 8)
Článok 9 (Čl. 9 - Čl. 9)
Článok 15 (Čl. 15 - Čl. 11)
Článok 16 (Čl. 16 - Čl. 12)
Článok 17 (Čl. 17 - Čl. 13)
Článok 18 (Čl. 18 - Čl. 14)
Článok 21 (Čl. 21 - Čl. 15)
Článok 22 (Čl. 22 - Čl. 16)
Článok 24 (Čl. 24 - Čl. 18)
Článok 28 (Čl. 28 - Čl. 21)
Článok 29 (Čl. 29 - Čl. 23)
Článok 31 (Čl. 31 - Čl. 28)