Zákon č. 335/2002 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002