Oznámenie č. 329/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve

Čiastka 139/2002
Platnosť od 28.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.