Oznámenie č. 314/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kolumbijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Kolumbijskej republiky

Čiastka 133/2002
Platnosť od 22.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 dohoda nadobudla platnosť 8. mája 2002.

Pôvodný predpis

22.06.2002