Oznámenie č. 310/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu

Čiastka 132/2002
Platnosť od 19.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 352/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 14. augusta 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 402/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. júla 2004.